Jak wykona korekt wynagrodzenia?

Student przekazuje pracodawcy informacj o zakoczeniu studiw, po wypacie wynagrodzenia

 

Problem

Student otrzymuje comiesiczne wynagrodzenie na umow zlecenie. Nie paci skadki chorobowej. Jest objty PIT0. W czerwcu otrzyma wynagrodzenie za miesic maj w wysokoci 3.200 PLN, co wynika z przepracowania 160 godzin wedug stawki 20 PLN za godzin. Kwota netto wynagrodzenia to 3.200 PLN. Wynagrodzenie zostao wypacone w miesicu czerwcu. Zestaw rozliczeniowy za czerwiec zosta wysany do ZUS w dniu 1 lipca. W dniu 2 lipca student zgosi, e zakoczy studia w dniu 15 maja. Jak naley skorygowa wynagrodzenie?

Rozwizanie

W przedmiotowym przypadku naley rozpocz od prawidowego wyliczenia wynagrodzenia za miesic maj.

Poniewa wypata za maj nastpia na podstawie godzin przepracowanych w maju, naley ustali jak cz godzin majowych student przepracowa posiadajc uprawnienia do zwolnienia z ZUS, a od jakiej czci naley naliczy ZUS.

Zamy, e 100 godzin zostao przepracowane do dnia 15 maja. Oznacza to, e od wynagrodzenia 2.000 PLN (100*20 PLN) nie naley nalicza ZUS, natomiast wynagrodzenie 1.200 PLN (60*20 PLN) podlega ZUS.

Podstawa skadki naliczenia skadek ZUS to 1.200 PLN. Skadki ZUS wynosz 135.12 PLN (1.200 PLN*11,26%).

Podstawa skadki zdrowotnej to 1.064.88 PLN (1.200 PLN 135.12). Skadka zdrowotna wynosi zatem 95.84 PLN.

Poniewa pracownik korzysta z PIT0, zaliczka na podatek nie zostanie pobrana.

Aby prawidowo skorygowa wynagrodzenie naley:

o   Zgosi pracownika do ZUS (ZUS ZUA) z dat 15 maja)

o   Wykona korekt ZUS dla zestawu rozliczeniowego 01-06-2020 wprowadzi rekord RCA ze skadkami ZUS w wysokoci 135.12 PLN - pracownika i 195.12 PLN firma oraz 95.84 PLN, dodatkowo naley skorygowa odpowiadajcy rekord DRA

o   Potrci od pracownika przy kolejnym wynagrodzeniu kwot 230.96 PLN

o   Zarejestrowa korekt PIT (niezbdn do prawidowego wyliczenia PIT rocznego), w ramach korekty naley zarejestrowa fakt pobrania skadek ZUS (135.12 PLN)

Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat