Obieg dokumentów to krwioobieg systemu obsługi spraw pracowniczych – powinien być niezawodny, sprawny i zautomatyzowany.

Od jego jakości zależy w głównej mierze jak postrzegany jest poziom usług HR w organizacji.

Automatyzacja. W systemie definiuje się wielowymiarowe drzewo podległości służbowej. Pracownicy posiadają swoich przełożonych. Kierownicy mogą posiadać zróżnicowane prawa do obsługi swoich bezpośrednich i pośrednich podwładnych.

Ekosystem pracownika. Ekosystem pracownika stanowi centralny punkt systemu HR. Główne elementy tego systemu to: dane osobowe pracownika i dane pracownika w organizacji oraz funkcjonalność związana z rejestracją czasu pracy, wynagradzaniem, urlopami i zwolnieniami, rozwojem, oceną oraz dokumentami.
W systemie HaeR2 dostępny jest panel obsługi pracownika integrujący wszystkie dostępne funkcjonalności związane z obsługą pracownika.

Szablony dokumentów. Z każdą umową o pracę wiąże się konieczność przygotowywania, podpisywania przechowywania i archiwizowania wielu formalnych dokumentów.
System HaeR2 udostępnia funkcjonalności generowania dokumentów w oparciu o gotowe szablony i ich dalszą obsługę.

Szeregowi pracownicy jednostki HaeR2. Dla szeregowych pracowników, system HaeR2 umożliwia sprawne i zautomatyzowane przygotowywanie wszelkich formalnych dokumentów.

Kierownik zespołu HaeR. Dla kierowników zespołów, system HaeR2 daje dostęp do ekosystemu pracowników oraz narzędzia automatycznego obiegu dokumentów.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR. Pracownicy HR, kierownicy HR, jak również kierownicy jednostek otrzymują swobodny i efektywny dostęp do ekosystemu pracowników oraz narzędzia automatyzujące obieg dokumentów w organizacji.
Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat