Zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w 2022 roku.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 7 stycznia 2022 i weszło w życie w dniu 8 stycznia 2022.

Z rozporządzenia wynika, że począwszy od 8 stycznia 2022 do końca roku 2022, wysokość zaliczki na podatek dochodowy pobieranych przez płatników od pracowników i zleceniobiorców, których przychody nie przekraczają kwoty 12.800 złotych miesięcznie, nie może być wyższa niż kwota zaliczki obliczonej na zasadach obowiązujących w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Z rozporządzenie wynika także, że jeśli pracownik do dnia 8 stycznia 2022 otrzymał niższe wynagrodzenie niż według zasad obowiązujących w grudniu, to powinno ono zostać wyrównane.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, jeśli podatnik, który nie złożył płatnikowi oświadczenia PIT2, złoży płatnikowi oświadczenie o odstąpieniu od pomniejszania zaliczek do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek według zasad obowiązujących w dniu 31 grudnia 2021, to płatnik nie będzie stosował pomniejszenia zaliczki. Z treści rozporządzenia wyraźnie wynika, że oświadczenie takie pracownik może złożyć tylko w przypadku, kiedy nie złoży oświadczenia PIT2.

Zgodnie z treścią rozporządzenie, jeśli przez kilka miesięcy roku 2022 płatnik będzie pomniejszał wysokość zaliczki podatnika, a w kolejnych miesiącach wysokość hipotetycznej zaliczki obliczonej według zasad obowiązujących w dniu 31 grudnia 2021 będzie mniejsza od wysokości zaliczki obliczonej według zasad obowiązujących w roku 2022, to płatnik powinien powiększyć wysokość zaliczki tak, aby zrekompensować wcześniejsze pomniejszenia.

Rozporządzenie budzi wiele pytań. Pierwsza kwestia dotyczy tego, że rozporządzenie jest w ogóle zgodne z prawem. Z ordynacji podatkowej wynika bowiem, że zmiany wysokości naliczanych zaliczek mogą być zmieniane jedynie drogą ustawową, a nie poprzez rozporządzenie. Druga kwestia dotyczy fizycznej zmiany oprogramowania systemów naliczających płace. Twórcy oprogramowania i księgowi nie otrzymali żadnego czasu na przygotowanie się do zmian, a zmiany niestety nie są trywialne.

RB
Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat