Od 1 stycznia 2022, w ramach Polskiego Ładu weszły w życie nowe rozwiązania podatkowe, a wraz z nimi nowe oświadczenia jakie pracownicy mogą składać płatnikom. Ustawodawca nie określił wzorów tych oświadczeń. Niżej znajdziecie Pańtwo naszą propozycję wzorów dla nowych oświadczeń.

Ulga dla klasy średniej. Intencją ustawodawcy przy wprowadzeniu tej ulgi było złagodzenie negatywnych skutków likwidacji możliwości odliczenia składki zdrowotnej dla pewnej grupy podatników nazwanej klasą średnią. Ulga ta będzie rozliczana w rocznym zeznaniu podatników, ale płatnicy będą zobowiązani do korygowania miesięcznych zaliczek na podatek z uwzględnieniem tej ulgi.

Ulga na powrót. Podatnicy przenoszący rezydencję podatkową z zagranicy do Polski od 1 stycznia 2022 otrzymują prawo do nowej ulgi. Ulga dotyczy obywateli Polski i innych państw. Prawo do zwolnienia będzie przysługiwać podatnikowi przez cztery kolejno po sobie następujące lata podatkowe. Roczny limit ulgi wynosi 85.528 zł.

Ulga rodzina 4+. Z nowej ulgi mogą skorzystać podatnicy posiadający przynajmniej czwórkę dzieci Roczny limit ulgi wynosi 85.528 zł dla każdego rodzica. Z ulgi mogą skorzystać także samotni rodzice jak i rodzice żyjący w związku partnerskim.

Ulga dla pracujących seniorów. Do nowej ulgi mają prawo kobiety po ukończeniu 60 roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, którzy osiągają przychody z pracy, umów zlecenia, a także będący przedsiębiorcami, pod warunkiem rezygnacji z pobierania emerytury. Wolne od podatku są przychody do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty 85.528.

Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat