Newsletter
Aktualności HR
Chcę otrzymywać powiadomienia email:
o nowych materiałach z obszaru twardego HR
(płace, urlopy, zasiłki, PPK, delegacje, zajęcia)
o nowych materiałach z obszaru miękkiego HR
(rozwój, szkolenia, elearning)
o nowych publikacjach w Dzienniku Ustaw
o nowych publikacjach w Monitorze Polskim
Mój email
wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższego
adresu email przez Erkwadrat sp. z o.o.
na potrzeby kontaktu ze mnąNastępny

Komunikat, MP/2021/1083
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
wydane przez: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
data ogłoszenia: 2021-11-22
słowa kluczowe: składki , wynagrodzenia przeciętne , ubezpieczenia społeczne
Obwieszczenie, MP/2021/1082
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2022
wydane przez: MIN. FINANSÓW
data ogłoszenia: 2021-11-19
słowa kluczowe: audyt , opłaty
Obwieszczenie, MP/2021/1081
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2022
wydane przez: MIN. FINANSÓW
data ogłoszenia: 2021-11-19
słowa kluczowe: audyt , stawki , opłaty
Oświadczenie rządowe, MP/2021/1001
Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Afganistanu o międzynarodowej cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Kabulu dnia 27 czerwca 1962 r.
wydane przez:
data ogłoszenia: 2021-11-19
słowa kluczowe: lotnicze prawo , umowy międzynarodowe , lotnictwo cywilne , komunikacja i łączność
Obwieszczenie, MP/2021/1084
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2021 r.
wydane przez: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
data ogłoszenia: 2021-11-17
słowa kluczowe: rolnicy , rolnictwo
Uchwała, MP/2021/1069
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza
wydane przez: SEJM
data ogłoszenia: 2021-11-17
słowa kluczowe: rocznice
Komunikat, MP/2021/1092
Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
wydane przez: MIN. ROZWOJU I TECHNOLOGII
data ogłoszenia: 2021-11-15
słowa kluczowe: badawczo-rozwojowe jednostki , przedsiębiorstwa
Obwieszczenie, MP/2021/1089
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
wydane przez: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
data ogłoszenia: 2021-11-15
słowa kluczowe: sędziowie
Obwieszczenie, MP/2021/1085
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
wydane przez: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
data ogłoszenia: 2021-11-15
słowa kluczowe: sędziowie
Obwieszczenie, MP/2021/1088
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-11-12
słowa kluczowe: statut
Obwieszczenie, MP/2021/1090
Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2022 r.
wydane przez: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
data ogłoszenia: 2021-11-10
słowa kluczowe: zasiłek chorobowy , zasiłki , świadczenia rehabilitacyjne , waloryzacja , wskaźnik
Komunikat, MP/2021/1076
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2021 r.
wydane przez: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
data ogłoszenia: 2021-11-10
słowa kluczowe: składki , waloryzacja , ubezpieczenia , odsetki , odsetki za zwłokę , ubezpieczenia społeczne , wskaźnik , emerytury i renty
Komunikat, MP/2021/1061
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2021 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
wydane przez: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
data ogłoszenia: 2021-11-10
słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne , emerytury i renty
Komunikat, MP/2021/1059
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2021 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
wydane przez: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
data ogłoszenia: 2021-11-10
słowa kluczowe: renta socjalna , wynagrodzenia przeciętne
Komunikat, MP/2021/1058
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
wydane przez: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
data ogłoszenia: 2021-11-10
słowa kluczowe: wynagrodzenia przeciętne , emerytury i renty
Komunikat, MP/2021/1044
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r.
wydane przez: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
data ogłoszenia: 2021-11-10
słowa kluczowe: wynagrodzenia przeciętne
Obwieszczenie, MP/2021/1077
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
wydane przez: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
data ogłoszenia: 2021-11-09
słowa kluczowe: zrzeszenia , samorząd terytorialny
Zarządzenie, MP/2021/1074
Zarządzenie nr 33/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
wydane przez: PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
data ogłoszenia: 2021-11-09
słowa kluczowe: monety , numizmatyka
Zarządzenie, MP/2021/1063
Zarządzenie nr 32/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Michał Korybut Wiśniowiecki
wydane przez: PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
data ogłoszenia: 2021-11-09
słowa kluczowe: monety , numizmatyka
Komunikat, MP/2021/1045
Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
wydane przez: PREZ. ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
data ogłoszenia: 2021-11-09
słowa kluczowe: waluta , stopa procentowa
Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat