Newsletter
Aktualności HR
Chcę otrzymywać powiadomienia email:
o nowych materiałach z obszaru twardego HR
(płace, urlopy, zasiłki, PPK, delegacje, zajęcia)
o nowych materiałach z obszaru miękkiego HR
(rozwój, szkolenia, elearning)
o nowych publikacjach w Dzienniku Ustaw
o nowych publikacjach w Monitorze Polskim
Mój email
wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższego
adresu email przez Erkwadrat sp. z o.o.
na potrzeby kontaktu ze mną1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Następny

Komunikat, MP/2022/342
Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
wydane przez: PREZ. ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
data ogłoszenia: 2022-03-11
słowa kluczowe: waluta , stopa procentowa
Zarządzenie, MP/2022/355
Zarządzenie nr 5/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł, 100 zł, 200 zł i 500 zł - "Bielik"
wydane przez: PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
data ogłoszenia: 2022-03-10
słowa kluczowe: monety , numizmatyka
Obwieszczenie, MP/2022/348
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów - Regulamin pracy Rady Ministrów
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2022-03-10
słowa kluczowe: regulamin pracy
Uchwała, MP/2022/347
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
wydane przez: SENAT
data ogłoszenia: 2022-03-10
słowa kluczowe: rocznice
Obwieszczenie, MP/2022/341
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej
wydane przez: MIN. FINANSÓW
data ogłoszenia: 2022-03-10
słowa kluczowe: podatki , ordynacja podatkowa , konkurencja , podatek dochodowy od osób fizycznych , podatek dochodowy od osób prawnych
Obwieszczenie, MP/2022/339
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
wydane przez: MIN. FINANSÓW
data ogłoszenia: 2022-03-10
słowa kluczowe: odsetki za zwłokę , zaległości podatkowe
Uchwała, MP/2022/352
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny
wydane przez: SENAT
data ogłoszenia: 2022-03-09
słowa kluczowe: rocznice
Uchwała, MP/2022/346
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2022 r. z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
wydane przez: SEJM
data ogłoszenia: 2022-03-09
słowa kluczowe: rocznice
Uchwała, MP/2022/338
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2022 r. w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego
wydane przez: SENAT
data ogłoszenia: 2022-03-09
słowa kluczowe: rocznice
Uchwała, MP/2022/333
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy
wydane przez: SENAT
data ogłoszenia: 2022-03-09
słowa kluczowe:
Obwieszczenie, MP/2022/344
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2022 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
wydane przez: PREZ. URZĘDU PATENTOWEGO
data ogłoszenia: 2022-03-08
słowa kluczowe: patenty , wzory użytkowe i zdobnicze , targi i wystawy , wynalazczość , własność przemysłowa
Obwieszczenie, MP/2022/332
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2021 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2022 r.
wydane przez: MIN. KLIMATU I ŚRODOWISKA
data ogłoszenia: 2022-03-07
słowa kluczowe: gazy techniczne , sektor naftowy
Komunikat, MP/2022/354
Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
wydane przez: MIN. ROZWOJU I TECHNOLOGII
data ogłoszenia: 2022-03-04
słowa kluczowe: badawczo-rozwojowe jednostki
Komunikat, MP/2022/353
Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
wydane przez: MIN. ROZWOJU I TECHNOLOGII
data ogłoszenia: 2022-03-04
słowa kluczowe: badawczo-rozwojowe jednostki
Komunikat, MP/2022/351
Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
wydane przez: MIN. ROZWOJU I TECHNOLOGII
data ogłoszenia: 2022-03-04
słowa kluczowe: badawczo-rozwojowe jednostki
Komunikat, MP/2022/350
Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
wydane przez: MIN. ROZWOJU I TECHNOLOGII
data ogłoszenia: 2022-03-04
słowa kluczowe: badawczo-rozwojowe jednostki
Komunikat, MP/2022/349
Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
wydane przez: MIN. ROZWOJU I TECHNOLOGII
data ogłoszenia: 2022-03-04
słowa kluczowe: badawczo-rozwojowe jednostki
Komunikat, MP/2022/335
Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
wydane przez: MIN. ROZWOJU I TECHNOLOGII
data ogłoszenia: 2022-03-04
słowa kluczowe: badawczo-rozwojowe jednostki
Komunikat, MP/2022/334
Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
wydane przez: MIN. ROZWOJU I TECHNOLOGII
data ogłoszenia: 2022-03-04
słowa kluczowe: badawczo-rozwojowe jednostki
Obwieszczenie, MP/2022/323
Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2021 r.
wydane przez: MIN. RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
data ogłoszenia: 2022-03-04
słowa kluczowe: składki , waloryzacja , wskaźnik , emerytury i renty
Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat