Newsletter
Aktualności HR
Chcę otrzymywać powiadomienia email:
o nowych materiałach z obszaru twardego HR
(płace, urlopy, zasiłki, PPK, delegacje, zajęcia)
o nowych materiałach z obszaru miękkiego HR
(rozwój, szkolenia, elearning)
o nowych publikacjach w Dzienniku Ustaw
o nowych publikacjach w Monitorze Polskim
Mój email
wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższego
adresu email przez Erkwadrat sp. z o.o.
na potrzeby kontaktu ze mną1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Następny

Rozporządzenie, DU/2022/607
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
wydane przez: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
data ogłoszenia: 2022-03-15
słowa kluczowe: ochrona osób i mienia , transport
Rozporządzenie, DU/2022/605
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty
wydane przez: RADA MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2022-03-15
słowa kluczowe: świadczenia pieniężne , pomoc finansowa
Rozporządzenie, DU/2022/597
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
wydane przez: MIN. KLIMATU I ŚRODOWISKA
data ogłoszenia: 2022-03-14
słowa kluczowe: ceny , energetyczna gospodarka , energetyka , energetyczne prawo
Komunikat, DU/2022/584
Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 12 marca 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 4-10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
wydane przez: MIN. CYFRYZACJI
data ogłoszenia: 2022-03-12
słowa kluczowe: cyfryzacja , ewidencja , systemy teleinformatyczne
Ustawa, DU/2022/583
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
wydane przez: SEJM
data ogłoszenia: 2022-03-12
słowa kluczowe: dowody osobiste , lekarze , nauka , pomoc dla dzieci i młodzieży , pomoc dla rodzin , pomoc społeczna , ewidencja ludności , wizy , finanse publiczne , leki i artykuły sanitarne , podatek dochodowy od osób fizycznych , pomoc finansowa , pomoc publiczna , cudzoziemcy , położne , lekarze dentyści , szkolnictwo wyższe , oświata i wychowanie , refundacja , opieka zdrowotna , paszporty , pielęgniarstwo , samorząd terytorialny , podatek dochodowy od osób prawnych
Rozporządzenie, DU/2022/606
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
wydane przez: MIN. KLIMATU I ŚRODOWISKA
data ogłoszenia: 2022-03-11
słowa kluczowe: ochrona środowiska , zanieczyszczenia
Rozporządzenie, DU/2022/592
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe
wydane przez: MIN. FINANSÓW
data ogłoszenia: 2022-03-11
słowa kluczowe: księgi wieczyste i hipoteka , podatki , kredyt mieszkaniowy , ulgi podatkowe , podatek dochodowy , kredyty i pożyczki
Rozporządzenie, DU/2022/589
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2022-03-11
słowa kluczowe: gminy , kodeks wyborczy , wybory
Rozporządzenie, DU/2022/573
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
wydane przez: MIN. EDUKACJI I NAUKI
data ogłoszenia: 2022-03-10
słowa kluczowe: cudzoziemcy , dzieci , oświata i wychowanie , młodzież
Rozporządzenie, DU/2022/604
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
wydane przez: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
data ogłoszenia: 2022-03-09
słowa kluczowe: sądy powszechne , prawo pracy , właściwość rzeczowa
Rozporządzenie, DU/2022/591
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia
wydane przez: MIN. ZDROWIA
data ogłoszenia: 2022-03-09
słowa kluczowe: statut
Rozporządzenie, DU/2022/582
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
wydane przez: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
data ogłoszenia: 2022-03-09
słowa kluczowe: sądy apelacyjne , sądy okręgowe , siedziba , właściwość rzeczowa
Rozporządzenie, DU/2022/566
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
wydane przez: MIN. EDUKACJI I NAUKI
data ogłoszenia: 2022-03-09
słowa kluczowe: szkolnictwo , oświata i wychowanie , przedszkola
Rozporządzenie, DU/2022/596
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
wydane przez: MIN. EDUKACJI I NAUKI
data ogłoszenia: 2022-03-08
słowa kluczowe: obrona cywilna , powszechny obowiązek obrony , bezpieczeństwo państwa
Rozporządzenie, DU/2022/588
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
wydane przez: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
data ogłoszenia: 2022-03-08
słowa kluczowe: rolnicy , dokumenty , rolnictwo
Rozporządzenie, DU/2022/587
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
wydane przez: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
data ogłoszenia: 2022-03-08
słowa kluczowe: formularze , rozwój obszarów wiejskich , pomoc finansowa
Rozporządzenie, DU/2022/586
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
wydane przez: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
data ogłoszenia: 2022-03-08
słowa kluczowe:
Rozporządzenie, DU/2022/585
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
wydane przez: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
data ogłoszenia: 2022-03-08
słowa kluczowe: fundusze , rolnictwo , rozwój obszarów wiejskich , pomoc finansowa
Rozporządzenie, DU/2022/571
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
wydane przez: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
data ogłoszenia: 2022-03-08
słowa kluczowe: zwierzęta , pomoc finansowa
Rozporządzenie, DU/2022/568
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
wydane przez: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
data ogłoszenia: 2022-03-08
słowa kluczowe: formularze , informatyzacja , internet
Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat